Witamy na naszej stronie.

MCTKIS

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Centrum prowadzi działalność kulturalną poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, kultywowanie tradycji regionalnych oraz organizowanie i popularyzację rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Banie.

Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach jest samorządowa instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działalność "Centrum" to głównie animacja życia kulturalnego na terenie Gminy Banie, poprzez różnorodne formy, od działalności podstawowej.

Szerokie pole działania instytucji obejmuje realizację i prezentację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działania w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. MCTKiS jest instytucją otwartą, prezentującą szerokie spektrum wydarzeń artystycznych. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i spełnić oczekiwania mieszkańców gminy Banie, i nie tylko.